Polskie wsparcie dla Ukrainy dowodem solidarności w Europie

Oświadczenie Rity Süssmuth, byłej przewodniczącej Bundestagu, oraz Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt

Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. W Europie wybuchła nowa, cyniczna wojna napastnicza. Polska, jako bezpośredni sąsiad Ukrainy, odgrywa obecnie ważną rolę. Jesteśmy pod wrażeniem spontanicznej gotowości polskiego społeczeństwa obywatelskiego do niesienia pomocy. Niezliczone inicjatywy, stowarzyszenia, organizacje i osoby prywatne od dwóch tygodni pracują dzień i noc, aby pomóc osobom uciekającym z Ukrainy i zapewnić potrzebne wsparcie dla zagrożonego kraju. Władze miejskie, samorządowe i rząd polski również działają nieprzerwanie, organizując pomoc.
Wyrażamy radość i jesteśmy dumni, że w godzinie potrzeby Europa staje razem. Polska wnosi w to obecnie niezwykle istotny wkład. Niemiecki Instytut Spraw Polskich, który od ponad czterdziestu lat działa na rzecz rozwoju i wzmocnienia stosunków polsko-niemieckich, apeluje do niemieckich polityków i niemieckiej opinii publicznej o dalsze wspieranie Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tej trudnej sytuacji. Wolna, liberalna i demokratyczna Europa musi przeciwstawić się wszelkim próbom oddania pola do działania autorytarnym systemom prawnym i brutalnej przemocy.

Prof. dr Rita Süssmuth, była przewodnicząca Bundestagu i przewodnicząca Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich - w imieniu Prezydium Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich
Prof. dr Peter Oliver Loew, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich - w imieniu kierownictwa Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich