Ausstellung in Wolsztyn: Lebenspfade. Ścieżki życia. Polnische Spuren in Rhein-Main

Vom 18. Januar bis 31. März. 2022 wird die Ausstellung "Lebenspfade. Ścieżki życia. Polnische Spuren in Rhein-Main" in Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn präsentiert.