Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

41 - 50 von 181 Ergebnissen

Seitennavigation

 • MISES, Ludwig von:

  Interwencjonizm [Interventionism: an economic analysis]. Aus dem Engl. übers. von Agnieszka Łaska, Jan M. Małek. Kraków: Arcana 2000. 148 S.

  Interwencjonizm [Interventionism]. Übers. von Agnieszka Łaska, Jan M. Małek. 2. Aufl. Kraków: Arcana 2005. 148 S.


  Liberalizm w tradycji klasycznej [Liberalism in the classical tradition]. Aus dem Engl. übers. von Szymon Czarnik. Kraków: Arcana 2001. 266 S. (=Mała Seria).

  Liberalizm w tradycji klasycznej [Liberalismus]. Übers. von Szymon Czarnik. 3. Aufl. Kraków: Wydaw. Arcana 2009. 266 S.

  Mentalność antykapitalistyczna [The anti-capitalistic mentality]. Aus dem Engl. übers. von Jan M. Małek. Kraków: Arcana 2000. 104 S.

  Socjalizm [Die Gemeinwirtschaft : Untersuchungen über den Sozialismus]. Übers. von. Stefan Sękowski. Kraków: Arkana – Wydaw. 2009. 411 S. Ill.


 • MITTERER, Felix:

  Czas odwiedzin [Besuchszeit; vier Theaterstücke]. Übers. von einer Krakauer Studentengruppe unter der Leitung von Marlies Lami. Warszawa: Sic! 1996. 72 S.
 • MITTERER, Josef:

  Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie Poznańia [Das Jenseits der Philosophie. Wider das dualistische Erkenntnisprinzip]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa 1996. 118 S. (=Terminus 9).
 • MOELLER, Horst:

  Weimar: niespełniona demokracja [Weimar: die unvollendete Demokratie]. Übers. von Andrzej Marcinek. Warszawa: Oficyna Historii XIX i XX wieku 1998. 274 S.
 • MOEHRMANN, Renate:

  Ingrid Bergman i Roberto Rossellini [Ingrid Bergman und Roberto Rossellini: eine Liebes- und Beutegeschichte]. Übers. von Elżbieta Kalinowska-Styczeń. Kraków: Wyd. Literackie 1999. 216 S. (=Pary).
 • MOLTKE, Helmuth James Graf von:

  Listy na pożegnanie : wrzesień 1944 – styczeń 1945 [Abschiedsbriefe Gefängnis Tegel : September 1944 bis Januar 1945]. Helmuth James von Moltke und Freya von Moltke. Red. von Helmuth Caspar von Moltke, Ulrike von Moltke, Agnieszka von Zanthier. Übers. von Grażyna Prawda. Vorw. von Alfons Nossol. Kraków: Wydawnictwo Znak 2017. 332, [2] S. Ill.

  Relacja z Niemiec w roku 1943. Ostatnie listy z więzienia Tegel w 1945 r. [Bericht aus Deutschland 1943. Die letzten Briefe aus dem Gefängnis Tegel 1945]. Übers. von M. Ruta. Kraków: Wyd. Literackie 1993.

 • MOMMSEN, Wilhelm:

  Bismarck [Otto von Bismarck; Biographie]. Übers. von Andrzej Marcinek. Lublin: Median 1995. 174 S., ill. (=Oficyna Historii XIX i XX Wieku).
 • MOSER, Milena:

  Księga samotnic [Das Schlampenbuch; Erzählungen]. Übers. von Alicja Buras. Warszawa: Noir sur Blanc 1996. 102 S.

  Wyspa sprzątaczek [Putzfraueninsel]. Übers. von Alicja Buras. Warszawa: Ofic. Literacka Noir sur Blanc 1997. 206 S.
 • MUEHLEN, Heribert:

  Nowe życie z Bogiem: wprowadzenie w życie i świadectwo chrześcijańskie [Neu mit Gott]. Übers. von Jan Marcin Kania [et al.]. Wrocław-Kraków: Kairos 1994. 257 S.

  Odnowa w Duchu świętym: wdrożenie w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie [Einübung in die christliche Grunderfahrung]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: WAM 1997. 316 S.
 • MUELLER, Heiner:

  Cement ; Szosa Wołokołamska [Zement ; Wolokolamsker Chaussee]. Übers. von Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Kraków: Wydaw. Panga Pank 2009. 153, [4] S. (=Dramat Współczesny, 21 (55))

  Makbet. Hamletmaszyna. Anatomia Tytusa [Dramen]. Übers. von Jacek St. Buras, Elżbieta Jeleń, Monika Muskała. Kraków: Księgarnia Akademicka 2000. 192 S. (=Dramat Współczesny).

  MUELLER, Heiner; BRECHT, Berthold: Brecht Bertold: Decyzja [Die Massnahme]. Übers. von Mateusz Borowski. Müller Heiner: Mauzer [Mauser]. Übers. von Małgorzata Sugiera. Kraków: Wydaw. Panga Pank 2008. 80 S. (=Dramat Współczesny).

Seitennavigation