Neuzugänge

 Hier präsentieren wir  unsere Bücher-Highlights des Monats.  Diese werden im ersten Regal im Lesesaal ausgelegt. 

Für März 2023 empfehlen wir insbesondere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matthias Kneip (Verfasser) und Andrzej Mleczko (Illustrator)
Darüber lacht Polen : Eine Landeskunde in 72 Karikaturen und Texten

Regensburg : Pustet, F, 2023

ISBN:     978-3-7917-3393-7 ; 3-7917-3393-1

Unsere Signatur:  Vk Mle/K

 Covertext:

Ein Anruf aus Polen im Himmel und Gott weigert sich, ranzugehen? Auf so eine Idee kann wohl nur ein Humorist wie Andrzej Mleczko kommen! Seit Jahren nimmt Polens bekanntester Karikaturist den politischen und gesellschaftlichen Alltag seines Landes in seinen Bildern aufs Korn. Dass sich hinter den Karikaturen Mleczkos aber mehr verbirgt als nur ein tagespolitischer Kommentar, offenbaren die den Bildern beigestellten Texte des Schriftstellers Matthias Kneip. Kneip, dessen Bücher seit Jahren dem deutschen Lesepublikum das östliche Nachbarland näherbringen, erweist sich als kongenialer Partner Mleczkos, weil seine ebenso humorvollen wie informativen Kommentare zu den Karikaturen sich zu einer Landeskunde Polens fügen, wie es sie so wohl noch nicht gegeben hat. Ein verbales und visuelles Vergnügen für jeden, der auf unterhaltsame Weise mal einen Blick ins Nachbarland werfen möchte. Augenzwinkernd, versteht sich!

 Weitere Informationen zum Buch  finden Sie hier.

Emilia Padoł
Rodziewicz-ówna : gorąca dusza

Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2023

ISBN:   978-83-08-07691-0 ; 83-08-07691-2

Unsere Signatur: D 2 Rodz/P

 Covertext:

Podpisywała się Rodziewicz, w życiu literackim istniała jako Rodziewiczówna. Emancypantka gustująca w męskich fasonach koszul i surdutach, z włosami zawsze obciętymi na krótko. Swoje długie życie dzieliła pomiędzy Warszawę a kresowy majątek w Hruszowie, którym zarządzała z niegasnącym zapałem, energią i optymizmem. W życiu prywatnym związana z kobietami, prawdziwy spokój odnajdywała wśród poleskiej natury. Żarliwa katoliczka, surowa konserwatystka, patriotka pisząca „ku pokrzepieniu serc”, ale też osoba nieheteronormatywna, buntująca się przeciwko powszechnym oczekiwaniom, społecznica. Kim była autorka słynnych powieści "Lato leśnych ludzi" czy "Między ustami a brzegiem pucharu"?

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

Alicja Urbanik-Kopeć
 Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu : praca seksualna w XIX wieku na ziemiach polskich

Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021

ISBN:  978-83-66586-69-7

Unsere Signatur: G Kobi/U

 Covertext:

Jak wyglądało życie ówczesnych pracownic seksualnych? Dlaczego powszechnie uznawano je za zagrożenie dla społeczeństwa? Alicja Urbanik-Kopeć po raz kolejny wypełnia białe plamy w społecznej historii kobiet.

"Alicja Urbanik-Kopeć pokazuje, jak nasi przodkowie stworzyli społeczeństwo systemowo nieprzyjazne dla kobiet i pełne hipokryzji. Ekonomia, policja, medycyna tworzyły skomplikowany i szczelny system, który setki tysięcy kobiet skazywał na pracę seksualną, a później je za nią potępiał. O takiej przeszłości Polski milczy szkoła i milczą nacjonalistyczni historycy - a była dużo straszniejsza, niż dziś można sobie wyobrazić." Adam Leszczyński, prof. Unwiersytetu SWPS, autor "Ludowej historii Polski"

"To książka o istocie patriarchatu. Dopóki nie poznamy historii pracy seksualnej, nie zrozumiemy, w jaki sposób zarządza się kobiecym ciałem i dzieli kobiety między sobą. Nie ma feminizmu bez siostrzeństwa z pracownicami seksualnymi i bez ich emancypacji. Opowieść o pracownicach seksualnych w XIX-wiecznej Polsce jest dziś alarmująco aktualna dla wszystkich Polek. W XXI wieku naszą seksualność wciąż się kontroluje, stygmatyzuje - tak abyśmy nie mogły zobaczyć tego, co faktyczne - że jesteśmy wolne do rozporządzania swoją cielesnością wedle własnej woli." Karolina Sulej, reporterka, autorka "Rzeczy osobistych" i "Wszyscy jesteśmy dziwni"

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

Magdalena Sacha
    "Cicha Wielkość" : Louise von Krockow (1749-1803) i jej wizja kobiecej edukacji = "Stille Größe" : Louise von Krockow (1749-1803) und ihre Vision der Frauenbildung

Gdańsk : Gdańska Galeria Miejska, 2021

ISBN:     978-83-955951-8-9 ; 978-83-8206-258-8

Unsere Signatur:  Vk Kob/K-3

Weitere Informationen zum Buch finden Sie  hier.

 

 

 

Iwona Kienzler
Gierek i jego czerwony dwór : partia, rodzina, towarzysze

Warszawa : LIRA Wydawnictwo, 2021

 ISBN:      978-83-66966-19-2 ; 83-66966-19-4

 Unsere Signatur:     Gk Gi/K

Covertext:

 Jak wyglądało życie prominentów „złotej dekady” Gierka?Kim był „krwawy Maciej”?Jakie rodzinne sekrety skrywa historia życia pierwszego sekretarza?


Nie milkną kontrowersje wokół osoby Edwarda Gierka. Czy był mężem opatrznościowym, budowniczym „drugiej Polski”, czy może twórcą atrapy dobrobytu, który wraz ze swoją ekipą pławił się w luksusie i chętnie korzystał z uroków władzy? O PRL-owskich prominentach plotkowano dużo i chętnie. Niewielu bowiem było w stanie oprzeć się niewątpliwym przywilejom, jakie daje władza.
Iwona Kienzler przybliża czytelnikom losy Edwarda Gierka i jego rodziny: Stanisławy Gierek, synów Adama i Jerzego, synowej Ariadny Gierek-Łapińskiej oraz najbliższych współpracowników, m. in: Macieja Szczepańskiego, Piotra Jaroszewicza, Jerzego Ziętka. Jeżeli chcesz się przekonać jaki obraz pierwszego sekretarza wyłania się z tej pasjonującej opowieści, sięgnij po najnowszą książkę tej bestsellerowej autorki.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

Bohdan Urbankowski
Przedwiośnie '68 : fakty i mity owiane marcową mgłą

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2021], 2021

ISBN:  978-83-8202-147-9 ; 83-8202-147-6

Unsere Signatur: Gk Marz/U

 Covertext:

Marzec ’68 w Polsce owiany jest wieloma mitami. Łączy się go błędnie z buntami młodzieży w Paryżu. Zryw polskiej młodzieży miał charakter niepodległościowy, francuskiej - obyczajowy. Za bohaterów walki z socjalizmem uważa się tych, którzy jak Kuroń czy Michnik chcieli go tylko reformować, co w konsekwencji oznaczałoby tylko sprawniejszą sowietyzację.

Polski Marzec był kolejnym niepodległościowym zrywem młodzieży, nawiązującym do tradycji powstań, a poprzedzającym „Solidarność”. Jako liderów sławi się byłych działaczy ZMP i ZMS, potomków partyjnych aparatczyków - pomijając, że większość uczestników buntu stanowili nawet nie studenci, lecz robotnicy, rzemieślnicy, nawet uczniowie - przeciwko komunizmowi zbuntowali się po prostu młodzi Polacy. Marzec wylansował też wielu „bohaterów mimo woli” - jak choćby reżysera „Dziadów” Kazimierza Dejmka, który w żaden sposób nie zamierzał stworzyć przedstawienia, które byłoby wołaniem o wolność od Sowietów.

Marzec był doświadczeniem pokoleniowym młodzieży, często początkiem trudnej drogi niepodległościowej. Uczestnikami Marca byli m. in. : bracia Kaczyńscy, Irena Lasota, Antoni Macierewicz i Tadeusz Stański z Warszawy, Teresa Baranowska z Katowic, Jerzy Szczęsny i Kazimierz Świegocki z Łodzi, Romuald Szeremietiew z Legnicy, Marek Kośmider z Poznania i wielu przyszłych działaczy „Solidarności”, KPN a nawet KOR-u. Działacze ci często się nie znali, Marzec nie miał jednolitego przywództwa a raczej: każdy musiał być swoim przywódcą, każdy musiał sam wybrać swoja drogę.

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie  hier.

Lech Ostasz
Wyobraźmy sobie religię mądrą, piękną... : budowanie religii zgodnej z naturą człowieka

Ostrava : Stowarzyszenie Filozofia - Religia -Sztuka, 2020

ISBN:      978-83-948593-8-9

Unsere Signatur: Ph Os/Wy

 Covertext:

Psychoterapeuta Carl G. Jung wyraził się: "Bardzo byśmy chcieli wznieść się na wyżyny filozoficznej formy religii, ale w istocie nie jesteśmy do tego zdolni. Możemy mieć co najwyżej nadzieję, że z czasem do tego dorośniemy" (Komentzarz do "Sekret złotego wieku"). Uznawany za największego filozofa 20. wieku Martin Heidegger wyraził się: "Tylko jakiś bóg może nas jeszcze uratować" ("Der Spiegel", 31.05.1976). Jeden i drugi bardzo skrótowo wyrażają potrzebę jakiejś innej formy religijności w XX wieku. Lech Ostasz nie poprzestaje na hasłach i delkaracjach, lecz pokazuje, jak tworzyć religię od podstaw. Jego stanowisko różni się sugestii Junga tym, że nie miesza religii z filozofią, od sugestii Heideggera tym, że nie mówi o jednym bogu rodzaju męskiego, lecz nieosobowej boskości, nieosobowej Jedni, nieosobowej Źródłości, a jeśli nadmienia o bogach, to o wielu i zarazem o bogach i boginiach.

 Stefan Cosban-Woytycha, Ryszard Sobczak
 Dywersja i sabotaż na Pomorzu Gdańskim 1939-1945

Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, [2017], 2017

ISBN: 83-7856-519-X ; 978-83-7856-519-2

Signaturen:       G Dyw/C

Covertext:

"Recenzowane opracowanie oparte na solidnej bazie źródłowej oraz dzięki wykorzystaniu licznych dokumentów, opracowań, pamiętników i wspomnień oraz artykułów naukowych ukazuje rzeczywisty, mało znany obraz walki w zakresie dywersji i sabotażu. [...] Cechą charakterystyczną opracowania jest próba obiektywnej oceny stanu przygotowań Polski do zbliżającej się wojny. Do cenniejszych fragmentów opracowania zawierających nowe ustalenia należy zaliczyć te dotyczące rekrutacji i szkolenia organizacji paramilitarnych na Pomorzu Gdańskim czy też organizacji akcji dywersyjno-sabotażowych przeciwko transportowi niemieckiemu lub konsekwencji sabotażu w lotniczych zakładach amunicyjnych. [...] Oddziały konspiracyjne AK wysadzały mosty, wiadukty, linie kolejowe. Dywersanci niszczyli magazyny żywnościowe i artykuły spożywcze. Szeroki zasięg miał sabotaż w zakładach pracy, a także tzw. mały sabotaż, akcje ulotkowe, wysyłanie fikcyjnych listów do Niemców itp. Ataki na niemieckie linie kolejowe miały nie tylko znaczenie strategiczne czy operacyjno-utrudniające walkę na froncie wschodnim, lecz także oddziaływały psychologicznie na społeczeństwo niemieckie, gdy przeprowadzano je na terenie Rzeszy. [...] Wartościowe są też wyniki analiz zawarte w licznych tabelach i zestawieniach, a także załączone kopie wybranych dokumentów." prof. zw. dr hab. Andrzej Pepłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (fragment recenzji)

"Na polskim rynku wydawniczym funkcjonuje niewiele opracowań, które podejmują próby pogłębionej analizy problemów związanych z dywersją i sabotażem w okresie drugiej wojny światowej w poszczególnych regionach Polski. Zadanie to w dużej mierze spełnia recenzowane opracowanie. Jego autorzy pokazali, jak wielowarstwowe są problemy dotyczące organizowania i realizacji zadań związanych z dywersją i sabotażem w warunkach wojennych.
Jestem przekonany, że recenzowana praca ze względu na swą wartość merytoryczną będzie inspiracją dla młodych historyków, którzy zamierzają swe zainteresowania skupić na problemach związanych z dywersją i sabotażem w okresie drugiej wojny światowej." prof. dr hab. Wiesław Wróblewski, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (fragment recenzji)

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

Bartosz T. Wieliński
Wojna lekarzy Hitlera

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021

ISBN: 978-83-268-3656-5 ; 83-268-3656-7

Unsere Signatur: G Wi-B/W

Covertext: 

Adolf Hitler bezgranicznie ufał swoim lekarzom: eleganckiemu Karlowi Brandtowi i niechlujnemu Theodorowi Morellowi. Pierwszy był lekarzem przybocznym dyktatora, towarzyszyt mu w podróżach, w razie wypadku gotów operować w każdych warunkach. Drugi pełnił funkcje lekarza osobistego, znał wstydliwe tajemnice ciała Hitlera. Brandta i Morella łączyła wzajemna niechęć i ostra rywalizacja o wzgledy "pacjenta A"


Bartosz T. Wielinski sledzi losy wielu innych prominentów nazistowskiego środowiska medycznego. Łączy kropki i pokazuje, jak żądza władzy i poczucie bezkarności stworzyły państwowy program mordowania ludzi i otworzyły droge do bestialskich eksperymentów w obozach koncentracyjnych. Niepełnosprawne intelektualnie dzieci, ludzie obciążeni chorobami dziedzicznymi czy tylko borykający się z nałogami lub padaczką - wszyscy oni padli ofiarą lekarskich zbrodni.

"Wiele napisano o niechlubnej roli lekarzy w zbrodniach III Rzeszy, jednak autorowi udało się przedstawić nowe, zaskakujące fakty i powiązania. Obsesyjna rywalizacja między żądnymi wpływów i chciwymi lekarzami Hitlera nigdy wcześniej nie została przedstawiona tak gruntownie i ekscytująco. Ta świetnie napisana, ważna książka łączy historiografie z literaturą." Martin Pollack

"Decydują o uśmierceniu nieuleczalnie chorych dzieci i dorosłych Niemców, wysyłają do komór gazowych setki tysięcy Żydów, w lazaretach na froncie wschodnim dyskretnie dobijają rannych żołnierzy, przeprowadzają okrutne eksperymenty na więźniach obozów - Bartosz T. Wielinski pisze o niemieckich lekarzach, którzy przekreślili przysięgę Hipokratesa. To książka nie tylko o III Rzeszy - w cieniu dyktatury „genialnego" wodza zawsze pierwsze umiera człowieczeństwo." Włodzimierz Kalicki

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 Bernhard Gelderblom
Von den Bewohnern der "Russenkaserne" : die Beschäftigung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern aus Polen und der Sowjetunion im Stiftsgut Fischbeck in den Jahren 1939 bis 1945

Holzminden : Verlag Jörg Mitzkat, 2020

ISBN: 978-3-95954-102-2 ; 3-95954-102-3

Unsere Signatur:     G Zw/Ge

Covertext:

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gehörten wie selbstverständlich zum Kriegsalltag des NS-Staates, besonders auf dem Lande. Wohl deswegen entwickelte sich das Bewusstsein für das große Unrecht, das diesen Menschen angetan wurde, nur in einem sehr geringen Ausmaß. Bis heute haben viele Menschen in Deutschland keine Vorstellungen vom Umfang und dem Charakter der Zwangsarbeit in der NS-Zeit. Auch das Stiftsgut Fischbeck griff wie die übrigen niedersächsischen ­Klöster und Stifte auf die aus dem Osten rekrutierten Arbeitskräfte zurück. Bernhard Gelderblom stellt in dieser Broschüre - soweit es die historischen Quellen zulassen - die Arbeit und das Leben der auf dem Stiftsgut Fischbeck beschäftigten Zwangsarbeiter dar. Dabei wird deutlich, dass das Leid der Deportierten über die in Deutschland verbrachte Zeit weit hinaus geht. Die Menschen kamen zurück in zerstörte Dörfer und Städte. Der unterbrochene Schulbesuch, die nicht abgeschlossene Ausbildung waren nicht nachzuholen. Die Zwangsarbeit in Deutschland hatte lebenslange negative Folge.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

Ewa Bartos
    Miejsca (w) wyobraźni : studia i szkice o poetach z Górnego Śląska

Kraków : Znak, 2022

ISBN:  Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, copyright 2019

Unsere Signatur:    Lw Bar-E/M

Covertext :

"Monografia Miejsca (w) wyobraźni. Studia i szkice o poetach Górnego Śląska jest rozległym spojrzeniem na dorobek twórczy bodaj najważniejszych poetów dwudziestowiecznych związanych z Górnym Śląskiem bądź wywodzących sie stąd. Ewa Bartos prowadzi nas kolejno od wierszy Wilhelma Szewczyka po utwory Ks. Jerzego Szymika. Nie chodzi jej jednak o budowanie panoramy czy syntezy, ale o rysowanie przekroju, pokazywanie różnorodności, tropienie wyjątkowości i oryginalności. Klucz geograficzny nie jest przy tym jedynym wyróżnikiem tego zestawienia. Równie ważne, a może nawet ważniejsze, okazuje się śledzenie przestrzeni wyobraźni poetyckiej autorów, opisywanie ich źródeł i zwerbalizowanych postaci, badanie śladów i form, jawnego i ukrytego, szukanie sensów i odniesień. Ta problemowa podwójność miejsca i wyobraźni decyduje o atrakcyjności ujęcia, bogactwie myślowym, różnorodności odczytań.  (...)  W zaprezentowanych w książce studiach mamy oto okazje śledzić odrębność miejsca i oryginalność wyobraźni, ich wzajemne sploty i rozdzielenia. Wybrane przykłady dowodzą, że twórczość górnośląskich poetów jest zjawiskiem wielowymiarowym, złożonym problemowo, różnorodnym artystycznie i generalnie wymykającym się stereotypom. Autorka monografii wykazała się doskonałym warsztatem literaturoznawczym, pomysłowością metodologiczną a także niezwykłą przenikliwością i erudycją." Z recenzji wydawniczej dra hab. prof. UR Janusza Pasterskiego

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

Mirko Seebeck
Breslau (Wrocław) - ein alternativer Reiseführer : 100 außergewöhnliche Orte, die man nicht verpassen sollte

Düsseldorf : WroclawGuide.com, 2022

ISBN:      978-3-9822338-9-5 ; 3-9822338-9-5

Unsere Signatur:  Vk Bre/Se-2

Covertext :

Hotelempfehlungen? Shopping-Tipps? – Sucht man hier vergeblich. Vorgestellt werden dafür 100 bekannte und weniger bekannte, teils skurrile, teils romantische, in jedem Fall aber außergewöhnliche Orte in Breslau, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Wer kennt denn schließlich schon die akustischen Spiegel oder den alten Handelshafen? Was hat es mit dem riesigen Dinosaurierskelett in der Stadtmitte auf sich? Warum ist die schönste Straße der Stadt kaum bekannt? Was geschah in jener Nacht, als der nackte Mann im Fechterbrunnen seine Kleidung verlor? Weshalb hat eine Putzfrau die Farbe von dem wohl hässlichsten Gebäude der Stadt ausgewählt?

Ein alternativer Reiseführer, der seine Leser nicht mit komprimierten Informationen erschlägt, sondern gezielt 100 Orte der Gegenwart und Vergangenheit herausgreift und dazu spannende, dramatische und groteske Geschichten erzählt. Außerdem bricht er mit der Tradition, dass nur der Autor zu Wort kommt – denn zahlreiche Breslauer, bekannte und unbekannte, verraten ihre drei ganz persönlichen Lieblingsorte!

Die perfekte Einstiegslektüre, um eine Vorauswahl für den Erstbesuch zu treffen, aber auch ein hilfreicher Begleiter zum Entdecken neuer spannender Orte für diejenigen, die längst dem Zauber Breslaus verfallen sind – untermalt mit Fotografien, die zum Teil aus der Luft oder aus einem Faltkanu entstanden und so ihrerseits für neue Perspektiven sorgen.

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 Für die jüngeren Leser wächst regelmäßig unsere Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern
Wir laden Sie herzlich ein, bei uns herumzustöbern.

Alle unsere Bücher finden Sie auch in unserem: Online Katalog